Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ | Για μια νέα παραγωγική Αυτοδιοικητική θητεία
Τελευταία ενημέρωση:Τετάρτη,17/04/2019

 ...

Γράφει ο Κώστας Κανελλάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Βόρειου Τομέα με το Γιάννη Σγουρό...
  Στις 26 Μαΐου έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν Δήμαρχο και περιφερειάρχη, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Θα κληθούν να εκλέξουν αυτούς που για 4 χρόνια θα καθορίζουν την καθημερινότητα τους. Ποιοι με το έργο τους στην αυτοδιοίκηση ή στην επαγγελματική τους ζωή πληρούν τις προϋποθέσεις; Κατασκεύασαν τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης των πυρκαγιών; Διασφάλισαν την καθαριότητα της πόλης και τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών κέντρων; Αξιοποίησαν κοινωνικά προγράμματα για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων υποστήριξης των ΑΜΕA; Στήριξαν τους πολίτες με κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία; Έχουν την ικανότητα και την εμπειρία να αξιοποιήσουν τα κοινοτικά προγράμματα και τα αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία;. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στην Αθήνα την πρότασή της για τους 5 στόχους πολιτικής της επόμενης περιόδου 2021-2027.1. Προώθηση επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

2. Εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου, υποδομές βελτίωσης της προσβασιμότητας των μικρών νησιών, προώθηση της αειφόρου αστικής κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις, συμπλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ευρυζωνικές υποδομές για τα νοικοκυριά και τους βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).

 

3. Βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενίσχυση της δια βίου μάθησης, προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, βελτίωση των συστημάτων υγεινομικής περίθαλψης.

 

4. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα σε μη συνδεδεμένα νησιά και αγροτικές περιοχές, εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών, ανακύκλωση των απορριμμάτων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενδυνάμωση των μικρών δήμων, μέριμνα για τις προστατευόμενες περιοχές, υποδομές και μέτρα πρόληψης και προστασίας από τις φυσικές καταστροφές.

 

5. Επενδύσεις προώθησης της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των πλέον ευάλωτων περιοχών, ιδιαίτερα των μικρών απομακρυσμένων νησιών, των ορεινών ζωνών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών που υφίστανται διαρκείς διαρθρωτικές αδυναμίες. Ο χρόνος από την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους δηλαδή από το Σεπτέμβρη του 2019 μέχρι το 2021 είναι περιορισμένος. Xρειάζονται περίπου τρία χρόνια για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων (διαγωνισμός, μελέτη, δανειοδοτήσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν να αναδείξουμε ανθρώπους με εμπειρία και με έργο.. Η θητεία του Γιάννη Σγουρού στην περιφέρεια Αττικής 2011-2014με έργα υψους 2 δισ.100 εκ.και απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων στο 80%, αποτελεί εγγύηση για μια νέα παραγωγική θητεία στην περιφέρεια Αττικής. Εμπιστευτείτε λοιπόν εκείνον που με το έργο του αποτελεί εγγύηση, ότι η επερχομένη περιφερειακή θητεία δεν θα είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Αττική.
 kostaskanelakis.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων