'/> Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Τελευταία ενημέρωση:Σάββατο,22/05/2021

 ......

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 στις 7.30' μ.μ. - Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ........

     Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.Ιωνίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:


ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας


     Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350) ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021, Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Δευτέρα 24-5-2021 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


   Θ Ε Μ ΑΤΑ


 

 1.  Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.   Αναλυτικά

 2.  2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021    Αναλυτικά

 3.  Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΒΡΕΦΟ)».   Αναλυτικά

 4.  Κατανομή Β΄δόσης επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και απόδοση της δαπάνης για το α΄εξάμηνο του 2021 στους επτά (7) σχολικούς τροχονόμους.  Αναλυτικά

 5.  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».   Αναλυτικά

 6.  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  Αναλυτικά

 7.  Τροποποίηση της 49/10-5-2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : «Ορισμό υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών των χρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ».   Αναλυτικά

 8.  Επιστολή (ψήφισμα) της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».   Αναλυτικά

 9.  Καθορισμός προτεραιότητας οδών.

 10.  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Πέραν 2.

 11.  Αλλαγή αριθμ. Κυκλοφορίας λόγω αγοράς αυτοκινήτου υπάρχουσας θέσης στάθμευσης Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Αρχιμήδους 21.

 12.  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Μεσογίδος 10.

 13.  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 126.

 14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Γορτυνίας 2.

 15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Σπάρτης 65.

 16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Ηλιουπόλεως 15.

 17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Αμισού 28.

 18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου 50 και Κιουταχείας.dhmarxeionionias33.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων