Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | Σχέδιο ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά της μετατροπής του 3ου Δημοτικού σε Πειραματικό
Τελευταία ενημέρωση:Πέμπτη,20/05/2021

 .......

Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Δημοτικής Παράταξης .......

     Από το γραφείο τύπου της Λαϊκής Συσπείρωσης Νέας Ιωνίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:


ΠΡΟΣ

ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

Α) ΤΗΝ κα ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Β)ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Γ) ΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

 

   Κύριε Πρόεδρε,

Καταθέτουμε το  παρακάτω  ψήφισμα ώστε αυτό να αποτελέσει  θέμα συζήτησης  στο δημοτικό  συμβούλιο και λήψης  απόφασης.

 

ΘΕΜΑ :  Η απόφαση του ΥΠΑΙΘ για τη  μετατροπή του 3ου δημοτικού  σχολείου  Ν. Ιωνίας σε Πειραματικό και η θέση του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Ιωνίας.

 

 

    Το ΥΠΑΙΘ, αφού δεν πήρε κανένα μέτρο για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή απέναντι στην πανδημία, με χιλιάδες μαθητές κλεισμένους στο σπίτι τους εδώ και μήνες, με τεράστιες επιπτώσεις σε παιδαγωγικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, αποφάσισε να ασχοληθεί με την επέκταση του θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ανά την χώρα.


    Εφαρμόζοντας τον νόμο 4692/2020 με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», άρθρα 20 και  21, το υπουργείο με υπουργική απόφαση  με Αρ. Πρωτ.: 51614/Δ6 11-5-2021  . αποφάσισε να ορίσει μέσα στα 50 νέα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, ως πειραματικό και το 3ο Δ.Σχ. Ν. Ιωνίας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και των γονιών, αλλά με την αυθαίρετη εισήγηση του Δ/ντή Π.Ε Β΄ Αθήνας . Ενός σχολείου που είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει πολλά κτηριακά προβλήματα, το οποίο φιλοξενεί και το παράρτημα του 11ου νηπιαγωγείου,  διαθέτει  μικρό προαύλιο (το οποίο  πριν λίγο καιρό αντιμετώπισε και την υποχώρηση ενός μέρους του εδάφους του), ενώ φοιτούν σε αυτό μεγάλος αριθμός μαθητών, σε αίθουσες με  λίγα  τ.μ.  

 

    Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Ιωνίας να απορρίψει την απόφαση του ΥΠΑΙΘ για τη μετατροπή του 3ου δημοτικού σχολείου σε Πειραματικό  και να απαιτήσει την απόσυρσή της, διεκδικώντας  από κοινού με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, για την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των παιδιών του λαού μας, υιοθετώντας το παρακάτω ψήφισμα:

 

                                                         ΨΗΦΙΣΜΑ


    Το δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Ιωνίας, θεωρώντας ότι η γενίκευση των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σε κάθε περιοχή, η επιλογή και η συγκέντρωση των «καλών» μαθητών όλων των όμορων δήμων αντικειμενικά:

 

α) κατηγοριοποιεί και υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων,

 

β) ανακατανέμει το μαθητικό δυναμικό,

 

γ) καταργεί τα γεωγραφικά όρια,

 

δ) ανοίγει τον δρόμο για την επιλογή σχολείου από τους γονείς, καθώς χάνεται η έννοια του σχολείου της γειτονιάς και η επιλογή των μαθητών δεν θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας αλλά με κλήρωση,

 

ε) ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα,

 

στ) θεσμοθετεί την προσέλκυση χορηγών (άρθρο 23), τη συμμετοχή του δήμου, του Συλλόγου Γονέων, αλλά και εξωσχολικών "προσωπικοτήτων" μέσω του Συμβουλίου στήριξης του σχολείου (Άρθρο 22),

 

ζ) καταργεί  τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών και το διδακτικό ωράριο τίθεται σε αμφισβήτηση με απόφαση υπουργού, που στην πράξη αμφισβητείται και η οργανικότητα του σχολείου, όπως και η σταθερή και μόνιμη εργασία.

 

η) τα σχολεία αυτά θα διοικούνται από μια ειδική, πανίσχυρη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕΠΠΣ) η οποία  που διορίζεται εξ ολοκλήρου από το υπουργείο και θα μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγών και κάθε είδους παροχών και χρηματοδοτήσεων, και όχι με την αποκλειστική χρηματοδότηση του κράτους.

 

θ) υποβαθμίζεται ο βασικός ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που δε θα πρέπει να επικεντρώνεται στην «εκπαίδευση των λίγων άριστων μαθητών», αλλά να αποβλέπει στην ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου ανεξαιρέτως όλων των παιδιών ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση, τη φυλή, το χρώμα και τη θρησκεία, σύμφωνα με τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, οι οποίες απαιτούν νέα ασφαλή κτήρια, με ολιγομελή τμήματα και μόνιμο προσωπικό.

 

 Ι ) Οι μαθητές της γειτονιάς που εδρεύει το πειραματικό σχολείο και δεν θα κληρωθούν να φοιτήσουν σ΄ αυτό,  θα  αναγκαστούν να διασπαρούν  στα διάφορα σχολεία του δήμου όπου θα υπάρχουν τμήματα κάτω των 25 μαθητών ως «συμπλήρωμα» αυτών των τμημάτων. 

 

    Με βάση τα παραπάνω:

 

 Το δημοτικό συμβούλιο της Ν. Ιωνίας εκφράζει τη ριζική διαφωνία του προς το ΥΠΑΙΘ για την απόφασή του  να προχωρήσει στη μετατροπή του 3ου δημοτικού σε Πειραματικό, και μάλιστα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου εκπαιδευτικών και των γονιών και απαιτεί  την ανάκλησή της.

 

ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                  ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Κ. ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ – Π. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ – Θ. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ – Ε. ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ – Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥScreenshot 2021-05-20 212357.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων