Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΑΡΟΥΣΙ | Αναπάντητα ερωτήματα για το κτίριο ΒΩΒΟΥ πάνω στο ρέμα Σαπφούς
Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,07/05/2021

 ......

Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Δημοτικής Παράταξης "Ενότητα, Έργο κι Ανατροπή για το Μαρούσι" .......

     Από το γραφείο τύπου της Δημοτικής Παράταξης "Ενότητα, Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι" εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:


    Αν και έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας από την κατάθεση ερώτησης μας σχετικά με την τακτοποίηση του κτιρίου «ΒΩΒΟΥ», που παραμένει ημιτελές εδώ και 20 περίπου χρόνια επί της Λ. Κηφισίας, δίπλα στο ρέμα Σαπφούς, ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Κ. Ρώτας δεν έχει ακόμα απαντήσει, ούτε μας έχει χορηγήσει τα έγγραφα που ζητήθηκαν.


    Συγκεκριμένα το ΣΥΠΟΘΑ «παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 των τμημάτων της οικοδομής όπως αυτά προβλέπονταν από την ακυρωθείσα με την 2591/2005 απόφαση του ΣτΕ οικοδομική άδεια 2297/2003, αναθεώρηση της 194/2001 οικοδομικής αδείας και για τα οποία είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός (Ισόγειο και Α Όροφος) προ της 28/07/2011.»


-    Ερωτήθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, ο κ. Αντιδήμαρχος να μας πληροφορήσει αν τα υπόγεια του κτιρίου βρίσκονται εντός των οριογραμμών του ρέματος Σαπφούς όπως αυτό εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 438Δ/24-9-2014.

-    Ερωτήθηκε επίσης να μας πληροφορήσει αν έχει ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής η μελέτη διευθέτησης του ρέματος στην συγκεκριμένη περιοχή.

-   Ζητήθηκε να μας δοθούν αντίγραφα των οικοδομικών αδειών 194/2001 και της αναθεώρησης 2297/2003 μετά των τοπογραφικών τους.

-   Αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού στηννπεριοχή του κτιρίου.


    Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από τον πολύ δραστήριο κατά τα άλλα κο Ρώτα. Είναι «αμέλεια» ή μήπως μεθοδεύεται η «νόμιμη» καταπάτηση του ρέματος στο όνομα της «ανάπτυξης» σε βάρος του περιβάλλοντος και της προστασίας των ρεμάτων και, για μια ακόμα φορά, υπέρ της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.

 

    Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης.


                           ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


    Έκδοση άδειας αποπεράτωσης υπάρχοντος κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 109 και Σίνα στο Ο.Τ. 497 Δ. Αμαρουσίου, «Κτίριο Βωβού»

Σχετ.:    (α) ΥΔΟΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 31248/2019-24/6/2019

              (β) ΣΥΠΟΘΑ ΒΤ 241/18.11.2019  (ΔΑ 56500/2019-28/11/2019)


    Σύμφωνα με το σχετικό (α) η έκδοση νέας Οικοδομικής Άδειας για την αποπεράτωση του υπάρχοντος κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 109 και Σίνα στο Ο.Τ. 497 Δ. Αμαρουσίου, «Κτίριο Βωβού», είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί το έργο «Κτηματογραφήσεις και τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου σε παραρεμάτια τμήματα των περιοχών Σωρός-Λάκκα Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου. «ΕΣΔΗΣ 81528 συνοπτικός διαγωνισμός».

    Παράλληλα το ΣΥΠΟΘΑ με το (β) σχετικό παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 των τμημάτων της οικοδομής όπως αυτά προβλέπονταν από την ακυρωθείσα με την 2591/2005 απόφαση του ΣτΕ οικοδομική άδεια 2297/2003, αναθεώρηση της 194/2001 οικοδομικής αδείας και για τα οποία είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός (Ισόγειο και Α Όροφος) προ της 28/07/2011.


Σας υπενθυμίζουμε το άρθρο 110 του Ν. 4495/2017

Άρθρο 110

Απαγόρευση υπαγωγής λόγω ακύρωσης άδειας

1. «Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται και κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή και μεταγενέστερα ακυρώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν η ανάκληση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή της. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται για κάθε ιδιοκτησία το παράβολο τηςπερίπτωσης ι΄ του άρθρου 99 και δεν επιβάλλεται οποιοδήποτε πρόστιμο.»

 

Εξ όσων γνωρίζουμε στην εν λόγω οικοδομή πλην του φέροντος οργανισμού του Ισογείου και του Α Ορόφου έχουν κατασκευασθεί και οι υπόγειοι χώροι, περιλαμβανομένων των θεμελιώσεων του κτιρίου. 


    Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Αντιδήμαρχος


·       Γιατί η ΥΔΟΜ δεν παρατήρησε ότι η από 24/10/2019 απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ για την υπαγωγή του κτιρίου στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 περιορίζεται μόνο στο Ισόγειο και τον Α Όροφο χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά και στους υπόγειους χώρους;

·       Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4759/29 τα ΣΥΠΟΘΑ Β ανήκουν πλέον στις ΥΔΟΜ, σκοπεύει να διευκρινίσει την  ανωτέρω παράλειψη, έστω και εκ των υστέρων;

·       Σε ποια φάση ευρίσκεται η ανωτέρω μελέτη ( ΕΣΔΗΣ 81528) για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο. Που είναι κατασκευασμένα τα υπόγεια του κτιρίου σε σχέση με την οριογραμμή του ρέματος όπως αυτή προσδιορίστηκαν με το ΦΕΚ 438Δ/24-9-2014;

·       Έχει τελικά εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής η μελέτη διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς και τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει στην περιοχή της ανωτέρω οικοδομής;

·       Παρακαλούμε να μας δώσετε τα αντίγραφα των ανωτέρων αναφερομένων οικοδομικών αδειών 194/2001 και της αναθεώρησης 2297/2003 μετά των τοπογραφικών τους.

 

Ο ερωτών δημοτικός σύμβουλος

Λ. Μαγιάκης

 

Επικεφαλής παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙVOVOS.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων