Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΒΙΒΛΙΟ | Έμφυλα Πρόσωπα σε Κρίση
Τελευταία ενημέρωση:Τετάρτη,03/02/2021

 .......

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο της Διδάκτορος Κοινωνικής Πολιτικής, Βασιλικής Μελέτη



 .......

    Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παπαζήση το βιβλείο της Διδάκτορος Κοινωνικής Πολιτικής, Βασιλικής Μελέτη, το οποίο πραγματεύεται την ισότητα των φύλων στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή

    Το βιβλίο προλογίζει ο Ξενοφών Ι. Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου


    Στη σημερινή εποχή, η γυναίκα κατέχει πολύ σημαντι­κή θέση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αποτε­λεί τον στυλοβάτη της οικογένειας και ενεργό μέλος στο πολιτικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, οι διαφορές γυναικών και ανδρών εξακολουθούν να είναι εμφανείς στην επαγγελ­ματική αλλά και στην πολιτική ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαμόρφωση στρατηγικών και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων αποτελεί καίριο ζήτη­μα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.


    Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις για την προώθηση της ισότητας οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική πολιτική των κρατών μελών της Ευρω­παϊκής Ένωσης, καθώς και οι αντίστοιχες πολιτικές στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση στις καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από κράτη ανά τον κόσμο και στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, παρά τις επιπτώσεις της κρίσης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ανάλυση των παραπάνω ολοκληρώνεται με την παράθεση πολιτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, με στόχο τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου και τη συνακόλουθη ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρο­νη κοινωνία.

 

    Η συγγραφέας


 

    Η Βασιλική Π. Μελέτη γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι Οικονομολό­γος-Περιφερειολόγος και ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειο­λόγων. Με σπουδές στη Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. Αθηνών, έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Δημόσιας Δι­οίκησης με βαθμό «Άριστα». Με «Άριστα» έλαβε και μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ίδιας Σχολής. Παράλληλα, πραγματοποίησε στη Γαλλία μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.S.S.) στο Πανεπιστήμιο Marc Bloch του Στρασβούργου, με αντικείμενο τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχει­ρήσεις, και έχει απασχοληθεί σε θέση διοι­κητικού-μεταφραστή στο Ευρωπαϊκό Κοι­νοβούλιο σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο καθώς και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπρο­σωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής (Ph.D.), με εξειδίκευση στις έμ­φυλες διακρίσεις στον τραπεζικό κλάδο στα χρόνια της κρίσης. Εργάστηκε επί σειρά ετών σε καταστήματα και κεντρικές διευθύν­σεις της τ. Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά­δος και της Τράπεζας Πειραιώς αποκτώντας γνώση των εσωτερικών αγορών εργασίας, ενώ διετέλεσε εκλεγμένη εκπρόσωπος στο πρωτοβάθμιο και στο δευτεροβάθμιο σω­ματείο εργαζομένων των Τραπεζών. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Ως ενεργός πολίτης, διατελεί επιστημονική σύμβουλος στη δημοτική παράταξη «Δημι­ουργία Αλληλεγγύη» του Δήμου Νέας Ιω­νίας Αττικής, όπου έχει κατέλθει υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Διαθέτει πλούσια αρ­θρογραφία σε επιστημονικές επιθεωρήσεις, εφημερίδες, επιχειρηματικά περιοδικά και ιστοσελίδες, ενώ ως υποστηρίκτρια της διά βίου μάθησης αντλεί και μοιράζει γνώσεις σε επιστημονικές και κοινωνικές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.



emfila.jpg



Newsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων