Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | Μετά τη Λίστα Πέτσα, η Λίστα Παπαστεργίου: Αναθέσεις σε 58 sites για διαφημιστική προβολή της ΚΕΔΕ
Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,11/12/2020

 ........

Απόφαση του προέδρου της ΚΕΔΕ .......

 

 Δημοσιεύθηκε την 10η Δεκεμβρίου Απόφαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, με την οποία αναθέτει, σε 58 εταιρείες / ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, υπηρεσίες «για την διαφημιστική προβολή της ΚΕΔΕ για τις δράσεις της στην αντιμετώπιση του covid», με συνολικό κόστος 53.420 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).

 

 

 

   Υπογραμμίζεται ότι για την ανάθεση γίνεται επίκληση της κατά παρέκκλιση νομοθεσίας του κορωνοϊού, δεδομένου ότι στην Απόφαση αναγράφονται οι «διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της από 11-03-2020 Π.Μ.Π. (προφανώς εννοεί Π.Ν.Π.) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020.» . 

 


 

   Εκεί ορίζεται: «3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ.1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016. β. (...) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.»

 

 

 

   Αξίζει να σημειωθεί ότι η Απόφαση εκδόθηκε «λόγω του κατεπείγοντος του θέματος» από τον Πρόεδρο  και «θα τεθεί στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ». Δηλαδή οι αναθέσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες / sites της Λίστας δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από το Δ.Σ.

 


 

   Έχουν πάντως προηγηθεί δύο Αποφάσεις του Δ.Σ., την 1η Δεκεμβρίου, με τις οποίες οι Αιρετοί ομόφωνα ενέκριναν τη σκοπιμότητα και τη διάθεση πίστωσης. Πρόκειται για τις 671 και 678 ομόφωνες Αποφάσεις.  Στην 1η από αυτές, το Δ.Σ. αποφάσισε «τη διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας από την ΚΕΔΕ, για την προβολή του κοινωνικού έργου των Δήμων της Ελλάδος, με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας». Ο «επικοινωνιακός στόχος» τους είναι «να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εικόνα των Δήμων όλης της Χώρας και να αναδείξουμε μέσα από την προβολή επιλεγμένων καθημερινών δράσεων, την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει το διάστημα των τελευταίων μηνών, ώστε κανένας πολίτης να μην αισθάνεται μόνος στην κρίση». 

 

 

   Ακολουθεί η “Λίστα Παπαστεργίου”, την οποία μπορείτε να δείτε και στο πλήρες κείμενο της Απόφασης ΕΔΩpapastkede.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων