Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ | Η παγκόσμια αναπτυξιακή πολιτική εξακολουθεί να βρίσκεται σε σύγχυση ενώ τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να παραμένουν
Τελευταία ενημέρωση:Τρίτη,09/06/2020

 .......

Άρθρο γνώμης του Ιωάννη Ανδρεάδη,συγγραφέα και συμβούλου επιχειρήσεων  .......

Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία σαράντα χρόνια , τα προβλήματα ανάπτυξης στην σύγχρονη παγκόσμια πολιτική οικονομία εξακολουθούν να έχουν εντυπωσιακές διαστάσεις . Για την ακρίβεια , εξακολουθεί να υπάρχει διάσταση απόψεων στον δημόσιο διάλογο , περί του τι είναι πραγματικά η ανάπτυξη , και με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί . Από το δεύτερο τμήμα του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα υπήρξε μια μακρά ακολουθία διαφορετικών προσεγγίσεων της ανάπτυξης , που η κάθε μια γίνονταν δεκτή ως η μαγική λύση που θα παρήγαγε την πολυπόθητη οικονομική μεγέθυνση ,θα εξάλειφε τη φτώχεια, θα περιόριζε την ανισότητα , επιτυγχάνωντας  τη βελτίωση των ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης.

Μετά την λήξη του Β’ ΠΠ σημειώθηκε μια εξαιρετική πρόοδος σε πολλούς τομείς , όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου την ίδια στιγμή που η λεγόμενη «Εποχή της Ανάπτυξης» κληροδότησε μια παγκόσμια οικονομία που χαρακτηρίζεται από ανυποχώρητη φτώχεια και σημαντική ενίσχυση των ανισοτήτωνμεταξύ του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι ανισότητες αυτές έχουν φτάσει σε επίπεδα που θεωρούνται «άνευ ιστορικού προηγουμένου και άνευ πιθανής αιτιολόγησης –οικονομικής  και ηθικής»  με τα αρνητικά αποτελέσματα που γνωρίζουμε σήμερα.  

Με γνώμονα πως τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να παραμένουν μεγάλα και αυξανόμενα την ώρα που η παγκόσμια αναπτυξιακή πολιτική εξακολουθεί να βρίσκεται σε σύγχυση , με ελάχιστες επιτυχίες στο ενεργητικό της και με διαρκή απουσία συναίνεσης αναφορικά με τις αιτίες αυτών και το πως θα μπορούσε και πρέπει να αντιμετωπιστούν  στο πεδίο που ονομάζεται ανάπτυξη με στόχο  την ευημερία των ανθρώπων και όχι των "αριθμών" θα πρέπει οι πολιτικοί των ανεπτυγμένων χωρών πρωτίστως και των αναπτυσσόμενων δευτερευόντως να περάσουν σε μια θεωρία μετασχηματίζουσας  οικονομίας με γνώμονα  τον άνθρωπο  έξω από παγιωμένες και πεπαλαιωμένες πρακτικές οι οποίες μας έφεραν στα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα που βρισκόμαστε σήμερα .  

Ιωάννης Ανδρεάδης

 

Σύμβουλος επιχειρήσεων - Συγγραφέας andreadis11.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων