Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ | Πρόκειται για τον τέλειο ευτελισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τελευταία ενημέρωση:Τρίτη,03/03/2020

 ...

Του Λ. Μαγιάκη, δημοτικού συμβούλου Αμαρουσίου...

  Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το Ν/Σ “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” που περιλαμβάνει 81 άρθρα του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν τους ΟΤΑ.

 

  Μεταξύ άλλων σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων στην κατεύθυνση της έμμεσης ιδιωτικοποίησης τους.

  

  Συγκεκριμένα συστήνονται «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» που είναι Ανώνυμες Εταιρείες ειδικού σκοπού, με συμμετοχή και Δήμων, χωρίς συμμετοχή ιδιωτών, που θα αναλάβουν την σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ.

   

  Οι αναπτυξιακές θα μπορούν να προσλαμβάνουν τακτικό διοικητικό προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ και έκτακτο επιστημονικό τεχνικό προσωπικό εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Επανερχόμαστε δηλαδή στο καθεστώς των πελατειακών σχέσεων των Δημάρχων που θα διορίζουν σε αυτές τα «δικά μας» παιδιά.

 

  Όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 του Ν/Σ οι Δήμοι θα μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τις Αναπτυξιακές, την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Ενώσεις Δήμων και να αναθέτουν σε αυτές τις κατά νόμο αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών τους και των Υπηρεσιών Δόμησης.

 

 Το τραγελαφικό είναι ότι για την τελική διοικητική πράξη, πχ την παραλαβή ενός έργου που επέβλεψε ένας ιδιώτης μηχανικός της Αναπτυξιακής, ή την έκδοση μιας άδειας, υπεύθυνος θα είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, ή ελλείψει αυτού ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος μπορεί επαγγελματικά να μην έχει καμία σχέση με το αντικείμενο.

  

  Πρόκειται δηλαδή για τον τέλειο ευτελισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που την υποβιβάζουν σε πρωτοκολλητή, αλλά και την αποξένωση της από τον ουσιαστικό έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας στα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

   

  Αντί της ενίσχυσης των Υπηρεσιών των Δήμων με ειδικευμένο σταθερό και μόνιμο επιστημονικό προσωπικό επιλέγονται μέθοδοι έμμεσης ιδιωτικοποίησης, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, που στο τέλος θα υποβαθμιστούν και θα αποστερηθούν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία.

  

  Και αυτό παρά το γεγονός ότι το κόστος της λειτουργίας των Αναπτυξιακών θα το επιβαρυνθούν, μέσω των προγραμματικών, οι Δήμοι, δηλαδή οι πολίτες.

 

  Έτσι ο Δήμος ενώ θα πληρώνει το κόστος λειτουργίας της Αναπτυξιακής και την εκπαίδευση των συμβασιούχων μηχανικών στο τέλος δεν θα κεφαλαιοποιεί ό ίδιος τη αποκτώμενη από αυτούς γνώση και την εμπειρία.

  

  Είναι γνωστό ότι η λειτουργία των Αναπτυξιακών στο παρελθόν έχει επιφέρει στους Δήμους, στις περισσότερες περιπτώσεις, ζημιές και χρέη. Και επειδή αυτό είναι το πιθανότερο να συμβεί το Ν/Σ προβλέπει ότι αυτά θα αναληφθούν στην τελική από τους Δήμους.

  

  Η επιλογή αυτή της Κυβέρνησης γίνεται για το ξεπέρασμα του περιορισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο που επιβάλλει η μεταμνημονιακή εποπτεία των δανειστών.

  

  Έχει να κάνει με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη της ΕΕ και της Κυβέρνησης για «επιτελικό» κράτος και μετακύλιση του κόστους των υπηρεσιών της ΤΑ στους πολίτες, με τη λογική της ανταποδοτικότητας, αντί της κρατικής επιχορήγησης

  

  Η λύση στην υπαρκτό πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δήμων είναι η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία και η διαδημοτική συνεργασία των μικρότερων Δήμων προκειμένου να υπάρξουν οικονομίες κλίμακος.

  

  Είναι επίσης η οικονομική ενίσχυση τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με την απόδοση των πάνω από 20 δις. που τους οφείλει το Κράτος από το 2010 μέχρι σήμερα.

  

  Μόνο με αυτές τις πολιτικές θα μπορέσουν να παίξουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, να εδραιώσουν το κύρος τους και να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για το μέλλον.

 

28-2-2020magiakisleyteris3.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων