Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

Τελευταία ενημέρωση:Τετάρτη,28/10/2009

 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
210-28.19.171 εσωτ. 11
FAX: 210- 28.19.449
ΔΗΜΑΡΧΟΣ εσωτ. 17
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ εσωτ. 22
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ εσωτ. 28
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ εσωτ. 15
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Σ. εσωτ. 38
ΤΑΜΕΙΑΚΗ εσωτ. 16
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ εσωτ. 25
Κ.Ε.Π. εσωτ. 31
ΤΑΜΕΙΑΚΗ εσωτ. 23
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ εσωτ. 27
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ εσωτ. 12
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. εσωτ. 13
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ.) εσωτ. 21
ΕΣΟΔΑ/ΤΑΠ/ΔΗΜ.ΤΕΛΗ/ΟΓΑ εσωτ. 19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ /ΓΡ. ΔΗΜΟΤΗ εσωτ. 33
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ εσωτ. 30
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ εσωτ. 18
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ εσωτ. 36
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΑΛ εσωτ. 46
ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ εσωτ. 42
ΔΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ εσωτ. 34
Κ.Ε.Π. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ)
210-28.30.956,Fax: 210-28.30.648 & 210-28.19.449
Δ.Ε.Α.Λ. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
210-28.27.374, Fax: 210-28.19.477
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ
210-28.19.171, Fax: 210-28.30.040 & 210-28.19.449
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 210-28.24.888
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ &
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 210-28.19.171
Fax: 210-28.19.449
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
Τηλ. & fax: 210-28.52.945
Κ.Α.Π.Η. 210-28.21.412
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 16, Fax: 210-28.26.926
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 210-28.15.881
Fax: 210-28.15.544
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 210-28.27.944
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 28
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 28
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 210- 28.12.502
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 210-28.29.814
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 28
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 210-28.27.025
ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 210-28..25.700
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ 210-28.24.500
ΚΟΤΤΟΥ 3
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
& ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
210-28.16.731
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ
210-28.46.376, 210-28.23.239
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
210-28.29.961
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 38
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
210-28.28.832
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Ο. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
210-28.30.339
ΚΕΑ ΑΜΕΑ
210-28.48.733, 210-28.35.490
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΞ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 210-80.25.200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 210-80.20.304
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 210-28.16.007
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 210-28.15.574
 


Newsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων