Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι...
Τελευταία ενημέρωση:Δευτέρα,21/02/2011

 

....για την καθαριότητα και το φωτισμό της Νέας Ιωνίας 

 Στη δημοσιότητα έδωσε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της Νέας Ιωνίας Φώτης Τσοπάνογλου τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για το 2011, μαζί με την τεκμηρίωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες μπορούν να γνωρίζουν τι να αναμένουν το 2011.
Τα κείμενα είναι τα ακόλουθα:
 • Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2011, αποσκοπεί στην σταδιακή μείωση των απορριμμάτων, με παράλληλη αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς επίσης και στην αύξηση συλλογής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση.

 •  

  Επιδιωκόμενος σκοπός είναι ο καθημερινός καθαρισμός των οδών και των κοινόχρηστων χώρων με το μηχανικό σάρωθρο και το εργατικό προσωπικό, τα μέτρα που καλούνται να καλύψουν ανέρχονται στα 143.000.(υπολογίζονται και οι δύο πλευρές των δρόμων, ήτοι συνολικά 286.000 τρέχοντα μέτρα).

 •  

  Για την απόφραξη φρεατίων των αγωγών όμβριων υδάτων, ο στόχος αποσκοπεί στην σταδιακή ημερήσια αύξηση απόφραξης, με επιθυμητό αποτέλεσμα τον καθαρισμό τους τουλάχιστον μία φορά στο τετράμηνο.

 •  

  Για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, γίνεται προσπάθεια σε συνάρτηση με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, οι περισσότερες εργασίες να πραγματοποιούνται στο συνεργείο του Δήμου, αντί των ιδιωτικών συνεργείων με στόχο την μείωση των δαπανών συντήρηση και επισκευής.

 •  

  Για τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου Φωτισμού Οδών Πλατειών (Φ.Ο.Π), την βελτίωση του δικτύου και τις νέες παροχές Φ.Ο.Π., με την προμήθεια κατάλληλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και την ενίσχυση του προσωπικού θα πραγματοποιείται σε συντομότερο χρονικό διάστημα απ΄ ότι σήμερα, όπως και η μείωση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου φωτισμού με την προμήθεια λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης.

 •  

  Με την ενίσχυση του τεχνικού προσωπικού που ασχολείται με την επισκευή των κάδων απορριμμάτων, την κατασκευή εσοχών, την τοποθέτηση πλαισίων για την χωροθέτηση των κάδων καθώς επίσης την τοποθέτηση και επισκευή των επιδαπέδιων κάδων θα πραγματοποιείται η άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις μετακίνησης των κάδων και καταστροφής των επιδαπέδιων κάδων.

 • Με την δημιουργία της κατάλληλης υποδομής (προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων και εκπαίδευση του προσωπικού) στην Υπηρεσία Διοικητικής υποστήριξης θα παρέχονται ταχύτερα οι Υπηρεσίες τόσο προς τους κατοίκους όσο και προς τους εργαζομένους στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανολογικού. 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

                                          ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                  ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
Μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων 82 τόνοι/ημερησίως                       80 τόνοι/ημερησίως
Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων    20 τόνοι/ημερησίως                       25 τόνοι/ημερησίως
Αποκομιδή κλαδιά                           4 τόνοι/ημερησίως                         5 τόνοι/ημερησίως
Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών    15 τόνοι/ημερησίως                       20 τόνοι/ημερησίως
Περισυλογή ηλεκ. συσκευών για ανακύκλωση

                                                    15τεμ./ημερησίως               20 τεμ./ημερησίως
Καθαρισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων

                                                       2Χ143 χιλιόνετρα/4ήμερο  2Χ143 χιλιόνετρα/3ήμερο
Μηχανικός οδοκαθαρισμός                   40 χιλιόμετρα ημερησίως           50 χιλιόμετρα ημερησίως
Καθαρισμός Λαϊκών αγορών             2 χιλιόμετρα/εβδομ.         2 χιλιόμετρα/εβδομ. 
Πλύσιμο δρόμων και λαϊκών αγορών   4 χιλιόμετρα/εβδομ.        4 χιλιόμετρα/εβδομ. 
Απόφραξη και καθαρισμός και απολύμανση φρεατίων αγωγών όμβριων υδάτων

                                                    950 τεμάχια/ανά εξάμηνο            950 τεμάχια/ανά τετράμηνο
Πλύσιμο και απολύμανση κάδων   2900 τεμάχια/ανά 20 ημέρες         2900 τεμάχια/ανά 15 ημέρες
Εποπτία και έλεγχος καθαριότητας της πόλης 12 ώρες/ημερησίως                   12 ώρες/ημερησίως
Φύλαξη εγκαταστάσεων                                          24ωρο                                         24ωρο
Διοικητική υποστήριξη  της Διεύθυνσης            10 ώρες/ημερησίως                   10 ώρες/ημερησίως
Επισκεύη και συντήρηση οχημάτων                9 τεμάχια/ημ.                 9 τεμάχια/ημ. 
Πλύσιμο και απολύμανση οχημάτων            50 τεμάχια/μηνιαία                     50 τεμάχια/μηνιαία
Κατασκευή εσοχών χωροθέτησης κάδων             2 τεμάχιο/ημ.                2 τεμάχια/ημ. 
Τοποθέτηση πλαισίων χωροθέτησης κάδων        2 τεμάχια/ημ.                4 τεμάχια/ημ. 
Αλαγή λαμπτήρων Φωτισμού οδών και Πλατειών(Φ.Ο.Π.) 2.000 τεμάχια/ετ.  2.000 τεμάχια/ετησίως
Επισκευή στύλων & σωμάτων Δημοτικού φωτισμού 200 τεμάχια/ετ.               200 τεμάχια/ετ. 
Επισκευή αξονικού φωτισμού                                      70 τεμάχια/ετ.        100 τεμάχια/ετ. 
Θέση σε λειτουργία εορταστικού φωτισμού           4 φορές/ ετησίως              4 φορές/ ετησίως
Επισκευή εορταστικού φωτισμού (Γιρλάντες)          30 τεμάχια/ετησίως         30 τεμάχια/ετησίως
Επισκευή κάδων                                                     150 τεμάχια/ετ            200 τεμάχια/ετησίως
Τοποθέτηση και επισκευή επιδαπέδιων κάδων απορριμμάτων

                                                                          20 τεμάχια/ετ.              50 τεμάχια/ετ. 
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων                       250 τεμάχια/ετ.             250 τεμάχια/ετ. 
Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης                       200 τεμάχια/ετ.            250 τεμάχια/ετ. 
Τοποθέτηση κάδων Απορριμμάτων                      120 τεμάχια/ετ.         150 τεμάχια/ετ. 
 kathariotiaionia.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων